EYF: Multi-Sectoral Symposium

Tulong-tulong sa Pagsuporta sa mga Programa at Polisiya para sa Matatag na Kaisapan ng Bawat Bata at Pamilyang Pilipino
(Multi-Sectoral Collaboration in Supporting Programs and Policies for the Mental Health of Filipino Children in the Early Years and their Families)

Date

Nov 24 2022
Expired!

Time

9:00 am - 12:00 pm
Category